Darjah Utama Pangkuan Negeri (D.U.P.N.)

Darjah Panglima Pangkuan Negeri (D.P.P.N.)

Darjah Gemilang Pangkuan Negeri (D.G.P.N.)

Darjah Mulia Pangkuan Negeri (D.M.P.N.)

Darjah Setia Pangkuan Negeri (D.S.P.N.)